آموزشگاه موسیقی مینوسپهر

بامجوز از وزارت ارشاد اسلامی

 اساتید آموزشگاه   

  

 آدرس:تهران - پل چوبی خیابان حقوقی پلاک 41

تلفن:77620425.77620426

فکس:77620427