*اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی*

توجه

توجه

متاسفانه اخیرا دیده شده است که دربهارستان سازسنتورتقلبی به نام استادمحسن راسخ به فروش می رسد قابل ذکراست این سازهاهیچ گونه ارتباطی به ایشان ندارند
ایشان هیچ شعبه فروشی دربهارستان ندارند

 

مردادنودوپنج:انتشارآلبوم تلاطم باآهنگسازی ونوازندگی دوست هنرمند جناب آقای سهیل حسنوی

توجه

 

مهرنودوچهار:انتشارآلبوم شورم را توسط استاد پشنگ کامکار

توجه

صفحه اصلی